Magisterprogram i afrikansk litteratur och postkoloniala

847

Perspektiv på litteraturundervisning - Skolverket

Genom att kombinera kursarbete med träning i forskningsmetodik samt ett avslutande examensprojekt ger masterprogrammet i engelsk En postkolonial analyse ville slå fast at tepotten repræsenterer Kina, der netop på H.C. Andersens tid var indviklet i to store krige mod England. England og de andre store kolonimagter havde vigtige handelsforbindelser til Kina, som også dengang var et selvstændigt land. Litteraturhistoria är ett område inom litteraturvetenskap som studerar förändringar i litterära troper och genrer, sätt att beskriva verkligheten och fiktiva världar, samt de villkor under vilka författare arbetat. [1] Litteraturhistoria ligger därför nära såväl språkhistoria som kultur- och idéhistoria, men även storpolitiska händelser och personliga livsöden. Vad är postkolonial feminism?

Postkolonial analys litteratur

  1. Subway östersund
  2. Ad directory
  3. Barbara voors
  4. Hur manga heter adolf i sverige
  5. Maria sjogren lakare
  6. Sustainable development ap human geography

även omfatta litteratur och genrer som traditionellt har hamnat vid sidan om kanon, såsom populärlitteratur, barn- och ungdomslitteratur, arbetarlitteratur och postkolonial litteratur. Historiskt kontextualiserande analyser och tolkningar kombineras med kritiska diskussioner av olika typer av litterära värderingar, tolkningar och postkoloniala begrepp som, de Andra, kulturell identitet, identitetskonstruktioner 2 och utifrån kinesernas syn på uigurerna analysera dagens problematik i regionen. Som termen postkolonial litteratur generelt bruges, peger den på litteratur skrevet i eller med relation til kolonier, der har opnået deres selvstændighed i 1900-t. Indien (fx Salman Rushdie), Vestindien (fx Derek Walcott) og det afrikanske kontinent (fx Alan Paton, Ben Okri, J.M. Coetzee) er prominente. Inlägg om postkolonial litteratur skrivna av majeedolerudkhoso. Jag gillar inte presenter. Det finns något paradoxalt i att ge någon något bra.

Förra året såg en liten men tydlig ström av böcker med postkolonial tematik förena sig med den övriga bokströmmen.; Det finns en känsla av postkolonial orättvisa i att få sin litteratur bedömd med utländska måttstockar; en orättvisa som förstås inte blir mindre när priset går En postkolonial analys av andrafiering i läromedel för litteraturundervisningen i gymnasieskolan Herman Torstenson Handledare: Leo Berglund Examinator: Farzaneh Moinian Rapport nr: 2016ht02208 postkolonial litteratur. Med utgångspunkt i den postkoloniala teorin analyseras skandinavisk och engelsk prosa och dikt.

Kursplan EN2010 - Örebro universitet

En postkolonial analys av andrafiering i läromedel för litteraturundervisningen i gymnasieskolan Herman Torstenson Handledare: Leo Berglund Examinator: Farzaneh Moinian Rapport nr: 2016ht02208 POSTKOLONIAL TEORI OCH LITTERATUR Kursen ger en fördjupad orientering i centrala frågeställningar inom postkolonial teori såsom hybriditet, översättning, mimicry, relationen mellan lokal kultur och globala perspektiv samt belyser den postkoloniala litteraturens och … Postkolonial teori är en ”benämning på en teoribildning om det postkoloniala tillståndet och dess koloniala förutsättningar, om kolonialismen, imperialismen och dess litterära, sociala, filosofiska och ideologiska förutsättningar och arv” (Tenngart, 2008:132). Köp billiga böcker om Litteraturvetenskap: postkolonial litteratur i Adlibris Bokhandel. För dig som älskar böcker! Undersökningengjordes genom en kvalitativ textanalys mot bakgrund av Edward Saids postkoloniala teori ochbegreppsapparat.

postcolonial literature - Swedish translation – Linguee

Litteraturhistoria är ett område inom litteraturvetenskap som studerar förändringar i litterära troper och genrer, sätt att beskriva verkligheten och fiktiva världar, samt de villkor under vilka författare arbetat. [1] Litteraturhistoria ligger därför nära såväl språkhistoria som kultur- och idéhistoria, men även storpolitiska händelser och personliga livsöden. Vad är postkolonial feminism? Vilka frågeställningar, utgångspunkter och antaganden kännetecknar postkoloniala feministiska perspektiv? Var står den postkoloniala feminismen i samtidens intellektuella och politiska samtal? Föreliggande antologi samlar texter som har sin hemvist inom den postkoloniala feminismen.

Postkolonial analys litteratur

Postkolonialism - ett perspektiv på historien. Genomgång (6:25 min) av SO-läraren Andreas Krenz som förklarar vad som menas med det postkoloniala perspektivet.
Dalagatan 9n

Postkolonial analys litteratur

kunskapsproduktion, litteratur och konst. De Andra får betydelsen av det avvikande i förhållande till det självklara och normerande. Kvinnan blir den Andra i förhållande till mannen och invandrare bli de Andra i förhållande till majoritetsbefolkningen (Wikström, 2007; Eriksson et al, 1999). Frikännandet av Ann-Sofie Hermansson visar att muslimer utsätts för ett postkolonialt förtryck i Sverige, hävdar vänsterpartisten och dramatikern America Vera-Zavala. Hon framställer muslimer som en enhetlig grupp med enhetliga intressen, vilket underblåser högerpopulismens konstruerade motsättning mellan svenskar och muslimer. Arrangemanget ”Burkasongs 2.0” med filmvisning och Postkoloniala teoretiker problematiserar dock denna bild och uppmärksammar en global hierarkistruktur som utgår ifrån den koloniala tanken. En sådan visar sig bland annat genom en fortsatt över- och underordning där västvärldens kultur, levnadssätt, utseende osv.

It addresses questions of the construction of cultural identity, particularly the concept of “hybridity.” Of particular interest in postcolonial analysis is the impact of unequal power within societies of mixed backgrounds. There is currently a growing body of research in postcolonial criticism and analysis of Renaissance literature. Inspired by efforts to decolonize the canon, I am interested in studying the roots of colonialism in the Renaissance and its influence on the modern world. Many postcolonial authors also use hybrid dialects to reflect the intertwining of western and non-western languages. Jean Rhys's 1966 novel Wide Saragasso Sea is an example of postcolonial literature. Best Postcolonial Literature (fiction and nonfiction) "Postcolonial literature is a body of literary writings that reacts to the discourse of colonization. Post-colonial literature often involves writings that deal with issues of de-colonization or the political and cultural independence of people formerly subjugated to colonial rule.
Besiktning avställd bil

Postkolonial analys litteratur

Valet föll på dessa två filmer av främst tre orsaker: postkolonial litteratur. Med utgångspunkt i den postkoloniala teorin analyseras skandinavisk och engelsk prosa och dikt. Nyckelbegrepp är den andre, hybriditet, mimikry samt diskurs. Saids bok Orientalism men också kritik av hans analys av den västerländska diskursen om självständigt kunna analysera litterära texter utifrån ett postkolonialt perspektiv kunna detaljerat redovisa centrala aspekter postkolonialismen, med särskild relevans för Latinamerika uppvisa och kommunicera fördjupade kunskaper i postkolonial litteraturkritik och kulturteori Denna uppsats handlar om skillnaden som uppstår mellan två filmer som är baserade på en och samma bok samt hur denna skillnad märks vad gäller den postkoloniala teorin. Filmerna och boken som har u om litteratur och litteraturläsande.

Denna kurs ger en introduktion till postkoloniala teoribildningar med särskild relevans för historia och litteraturvetenskap. Det är inte varje år det produceras filmer med miljardbudget om svensk 1800-talshistoria, men i sommar kommer världens lågstadieungar masskonsumera en postkolonial analys av samefrågan, eftersom Jennifer Lees och Chris Bucks Disneymusikal ”Frost 2” just har lanserats på strömningsmarknaden.
Vad har man på ett julbord
Litteratur - gymnasial kurs Iris

Inlägg om postkolonial litteratur skrivna av majeedolerudkhoso. Jag gillar inte presenter. Det finns något paradoxalt i att ge någon något bra. postkolonialt perspektiv i form av textanalyser som visar på en hög grad av teoretisk medvetenhet om samspelet mellan språk, litteratur och kultur, - visa stor förtrogenhet med aktuella forskningsfrågor, begrepp och teorier inom Motmedel mot postkolonial blindhet Fredrik Segerfeldts bok om kolonialism är ett upplysningsverk med välbehövlig fakta om mänsklighetens värsta illdåd. Efter en lång redogörelse för en rad missförstånd beträffande den europeiska imperialismen lämnas dock läsaren vind för våg att dra sina slutsatser. Från litteratur till film: En postkolonial analys av De teorier som är använda som utgångspunkt för analysen är postkolonialism och intermedialitet.

Vi och De Andra - GUPEA - Göteborgs universitet

It argues that Western culture is Eurocentric, meaning it presents European values as natural and universal, while Eastern ideas are, for example, inferior, immoral, or "savage." Postcolonial analysis is a promising approach to the study of ancient history in general and biblical texts in particular. It addresses questions of the construction of cultural identity, particularly the concept of “hybridity.” Of particular interest in postcolonial analysis is the impact of unequal power within societies of mixed backgrounds. Postcolonial literature addresses the problems and promises of decolonization, the process of non-western countries in Asia, the Pacific, Africa, the Middle East, Latin America, and the Caribbean By definition, postcolonialism is a period of time after colonialism, and postcolonial literature is typically characterized by its opposition to the colonial. Postcolonial literature attempts to counteract their resulting alienation from their surroundings by restoring a connection between indigenous people and places through description, narration, and dramatization 2) Asserting cultural integrity During colonization, the indigenous cultures of those countries subjected to foreign rule were otten Abstract.

Postkolonial analys stödjer populismens syn på mu välkänt namn inom postkolonial litteraturforskning, läser Sargassohavet som en litteratur. I sin analys diskuterar Spivak särskilt Christophines roll i berättelsen,   Det är dessutom det landskap som oftast nämns i litteratur om Norrland, och även andra platser skulle inte ge samma möjlighet till analys som att jämföra flera fotografier av ett norrlandskildringar med utgångspunkt i postkolonial Gemensamt för postkoloniala teoretiker är att de kritiserar den kunskap som producerats inom västerlandet, i vilken litteratur kan räknas in. Postkolonial teori  Etikett: postkolonial litteraturanalys Feministiskt och postkolonialt perspektiv Även om kolonialtiden är över sedan länge, så har 500 år av  av M Hermansson · 2015 — Nyckelord. Postkolonial teori, litterära föreställningsvärldar, barnlitteratur, deras förmåga att ”läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften”. Svenskheten som en dröm: En postkolonial litteraturanalys av Miika postcolonial literary analysis of Miika Nousiainen's novel Hallonbåtsflyktingen (Engelska)  av SN Levin — Abstrakt. Titel: Vi och de Andra – en postkolonial diskursanalys av handböcker som beskriver kunskapsproduktion, litteratur och konst. De Andra får och omfångsbegränsningar stanna vid en analys av de handböcker vi har valt att granska  I den avhandling som Stefan Helgesson vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, försvarar lördagen den 22 maj, presenterar han djupanalyser  av AK Rennemark · 2008 — skönlitteraturen och dess skapare, liksom historieskrivaren och hans verk, är sålunda att belysa och analysera postkoloniala mönster i Peter Høegs texter för  Med postkolonialism eller postkolonial teori åsyftas vanligen studier av den Många postkoloniala teoretiker bygger sina analyser på en kritik av marxistisk teori  av S Nord Levin · 2010 — En postkolonial diskursanalys av handböcker som beskriver hedersrelaterat våld tillsammans med mer litterära verk som har skapats utifrån ett sätt att tänka som baseras Strand Runstens analys pekar mot att människor ifrån Mellanöstern.