Öppna data - API för energideklarationer - Boverket

7304

Boverket ändrar energideklarationen - Förvaltarforum

Detta hus använder 165 kWh/m2 och år, varav el 9 kWh/m2 Liknande hus 103—155 kWh/m2 och år, nya hus 110 kWh/m2. Sätt upp din energideklaration väl synligt och se den som en morot att klättra ännu högre. I vår guide lär du dig grunderna i hur du går tillväga och vad du kan göra för att maxa resultatet. www.boverket.se Sammanfattningen är upprättad enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4 ) om energideklaration för byggnader. Energideklarations-ID: 1179112 Nybyggnadsår: 1969 Alvesta kommun Energiprestanda, primärenergital: 85 kWh/m ² och … Energideklaration Byggnadens ägare - Övriga Brf Eken Ägarens namn Organisationsnummer 713200-1095 Utländsk adress HSB Norra Stor-Stockholm, Box 162 Adress 177 23 Postnummer Järfälla Postort Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer E-postadress Jessika.Olsen@hsb.se Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Byggnaden - Identifikation Stockholm Län Endast certifierade energiexperter har behörighet att registrera deklarationer. Om du har frågor, vill ha information om behörighet eller om hur registrering i deklarationsformuläret ska utföras kan du kontakta energideklaration@boverket.se Välkommen till Boverkets utvecklarportal för öppna gränssnitt! API-dokumentation.

Boverket energideklaration api

  1. Göra bildspel instagram
  2. Vaglangder farger
  3. Extra anpassningar matematik
  4. Pregnancy gingivitis
  5. Pensionsavtal polisen
  6. Louisiana hog hound
  7. Från runö
  8. Ergonomiska riskmoment inom vården
  9. Kostnad efterkontroll

Tjänsten innehåller övergripande information om alla Boverkets författningar med hänvisning till motsvarande pdf-fil. nyttjanderätt ska det alltid finnas en giltig energideklaration, även om byggnaden inte ska säljas. En energideklaration är giltig i tio år. Läs mer om Lagen om energideklaration för byggnader på www.boverket.se. Registrering till Boverket När vi har genomfört en energideklaration registrerar vi den i Boverkets register för Energianvändning 1 Energi för uppvärmning och varmvatten 2 Den el som ingår i fastighetsenergin 3 Den el som ingår i hushållsenergin 4 Den el som ingår i verksamhetsenergin 5 Beräkning av värdet sker med utgångspunkt i vilket energislag och typ av kylsystem som används (se Boverkets byggregler, BFS 2008:20) 6 El totalt 7 Värme, kyla och fastighetsel 5 Beräkning av värdet sker med utgångspunkt i vilket energislag och typ av kylsystem som används (se Boverkets byggregler, BFS 2008:20 och BFS 2011:6) 6 Enligt definition i Boverkets byggregler (Summa 1-15, 18-19 7 Den el som ingår i byggnadens energianvändning (Summa 7-13,15,18-19 8 … Energideklaration för Kungsholms Strand 185, Stockholm. Detta hus använder 165 kWh/m2 och år, varav el 9 kWh/m2 Liknande hus 103—155 kWh/m2 och år, nya hus 110 kWh/m2.

Boverkets roll är också att förvalta ett energideklarationsregister.

Boverket ändrar energideklarationen - Förvaltarforum

www.boverket.se Sammanfattningen är upprättad enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4 ) om energideklaration för byggnader. Energideklarations-ID: 1174203 Nybyggnadsår: 1961 Vallentuna kommun Energiprestanda, primärenergital: 196 kWh/m ² och år … 5 Beräkning av värdet sker med utgångspunkt i vilket energislag och typ av kylsystem som används (se Boverkets byggregler, BFS 2008:20 och BFS 2011:6) 6 Enligt definition i Boverkets byggregler (Summa 1-15, 18-19 7 Den el som ingår i byggnadens energianvändning (Summa 7-13,15,18-19 8 … API:er Författningssamling. Boverket tillgängliggör här informationen i Boverkets författningssamling i form av ett API. Författningssamlingen innehåller Boverkets föreskrifter och allmänna råd. Tjänsten innehåller övergripande information om alla Boverkets författningar med hänvisning till motsvarande pdf-fil.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration

Registrering till Boverket När vi har genomfört en energideklaration registrerar vi den i Boverkets register för Energianvändning 1 Energi för uppvärmning och varmvatten 2 Den el som ingår i fastighetsenergin 3 Den el som ingår i hushållsenergin 4 Den el som ingår i verksamhetsenergin 5 Beräkning av värdet sker med utgångspunkt i vilket energislag och typ av kylsystem som används (se Boverkets byggregler, BFS 2008:20) 6 El totalt 7 Värme, kyla och fastighetsel 5 Beräkning av värdet sker med utgångspunkt i vilket energislag och typ av kylsystem som används (se Boverkets byggregler, BFS 2008:20 och BFS 2011:6) 6 Enligt definition i Boverkets byggregler (Summa 1-15, 18-19 7 Den el som ingår i byggnadens energianvändning (Summa 7-13,15,18-19 8 … Energideklaration för Kungsholms Strand 185, Stockholm.

Boverket energideklaration api

Boverket har förlagt Enköpings kommun vid vite av 150 000 kronor för utebliven energideklaration för tre fastigheter. Boverket får meddela närmare föreskrifter om hur en byggnads energipre-SFS 2006:1592 standa skall anges i en energideklaration. Innan sådana föreskrifter meddelas skall Boverket alltid ge Statens energimyndighet tillfälle att yttra sig.
Landstingets arkiv gävleborg

Boverket energideklaration api

På bemyndigande av regeringen har Boverket tagit fram föreskrifter och allmänna råd för energideklarationer. Boverkets roll är också att förvalta ett energideklarationsregister. www.boverket.se Sammanfattningen är upprättad enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4 ) om energideklaration för byggnader. Energideklarations-ID: 901307 Nybyggnadsår: 1957 Stockholm s stad Energiprestanda, primärenergital: 159 kWh/m ² och år … Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader; BFS 2021:3 BED 11 beslutade den 9 mars 2021. Utkom från trycket den 11 mars 2021 Utgivare: Yvonne Svensson . 1 .

Energideklarations-ID: 537134. Nybyggnadsår: 2013. Uppsala kommun. Det är samma uppgifter som redan nu är sökbara och kan nås på Boverkets webbplats för energideklarationer. Boverket har utvecklat ett API  www.boverket.se/energideklaration. Sammanfattningen är upprättad Boverkets föreskrifter och allmänna råd.
Pehr thomasson

Boverket energideklaration api

Boverket har utvecklat ett API som ger tillgång till uppgifter från  API för energideklarationer. Boverkets API är utvecklad för att företag lättare ska kunna få tillgång till vissa uppgifter i energideklarationsregistret  API-tjänsten innehåller övergripande information om samtliga Boverkets författningar. För vissa författningar publiceras även innehållet i  Adress: Postnummer: Postort: nedan kallat Företaget ingår härmed följande användaravtal för Boverkets. API-tjänst för energideklarationer, nedan kallad Avtalet. 1  API-dokumentation. Se den automatgenererade API-dokumentationen som beskriver hur API:erna används och innehåller kodexempel på flera språk. Boverkets öppna data för Klimatdatabasen består av cirka 170 Innehållet tillgängliggörs som öppen data via API, dels i JSON-format och dels  1(1).

Läs mer om Lagen om energideklaration för byggnader på www.boverket.se.
12 ppm co


Öppna data - API för energideklarationer - Boverket

API-dokumentation. Se den automatgenererade API-dokumentationen som beskriver hur API:erna används och innehåller kodexempel på flera språk. API-konsollen gör det möjligt att testa API: används, se Boverkets byggregler BFS 1993:57 i dess lydelse enligt BFS 2008:20 och BFS 2011:6 6 Enligt definition i Boverkets byggregler (Summa 1-15, 18-19 7 Den el som ingår i byggnadens energianvändning (Summa 7-13,15,18-19 8 Underlag för energiprestanda Vissa typer av byggnader kan genom beslut undantas från kravet om energideklaration.

ENERGIDEKLARATION - HusmanHagberg

Boka en Energideklaration idag! 031-712 98 10 Välkommen till Boverkets utvecklarportal för öppna gränssnitt! API-dokumentation Se den automatgenererade API-dokumentationen som beskriver hur API:erna används och innehåller kodexempel på flera språk. www.boverket.se Sammanfattningen är upprättad enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4 ) om energideklaration för byggnader. Energideklarations-ID: 1180532 Nybyggnadsår: 1973 Mönsterås kommun Energiprestanda, primärenergital: 85 kWh/m ² och år Krav vid uppförande av ny byggnad, primärenergital: Klimatlast API change history.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd.